İzocam Epd Belgesi’nin Sahibi Oldu

İzocam, 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla camyünü ve taşyünü ürünler için EPD Belgesi’nin sahibi oldu.

50 yılı aşkın süredir sektörüne kazandırdığı yeniliklerle öncülüğünü sürdüren İzocam, 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla camyünü ve taşyünü ürünler için EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi’nin sahibi oldu. Türkiye’de Isı Yalıtım Malzemeleri üreticileri içinde EPD Belgesi’ne sahip ilk kuruluş olan İzocam, yalıtımın çevreye ve doğaya katkılarını her fırsatta gündeme getirdiği gibi, ürünlerinin çevresel performansını da beyan ediyor.

EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı), ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlıyor. EPD belgeleri, yapı malzemelerinin çevresel performansı açısından aydınlatıcı bilgiler içeriyor. Ayrıca malzemelerin verimlilikleri ile ilgili bilgi edinmeyi mümkün kılıyor.

Çevresel Ürün Beyanı, ISO 14025’e göre hazırlanan üçüncü tip beyan olarak biliniyor. Uluslararası ölçekte kabul gören bir sistem ve bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanıyor. Çevresel ürün bildirimlerinin (EPD) hazırlanmasında ürün sınıflandırma kuralları (PCR) esas alınıyor.

Çevresel ürün beyanlı (EPD’li) ürünler, LEED, BREEAM gibi yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ek kredi puanları kazanılmasına imkân tanıyor. EPD Belgeleri sayesinde elde edilen avantajlar arasında;

  • Avrupa Birliği (AB) yasal mevzuatına uyum,
  • Uluslararası tanınırlık,
  • Yeşil bina pazarında tercih edilmek,
  • Sektörde rekabet yer alıyor.

İzocam sahip olduğu belgelerle sektöre örnek olmaya devam ediyor.

EPD Belgesine sahip olmasının yanı sıra; İzocam, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni tesislerinde uyguluyor. İzocam’ın ayrıca mineral yün ürünlerinin; taşyünü ve camyünü için sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB sertifikası bulunuyor. Ayrıca Çatı Şiltesi ve Rulopan ürünleri için AB ülkesinin ulusal emisyon limitlerine uygunluk belgesi olan Eurofins Gold belgesine sahip. Binalarda ve tesisatlarda kullanılan İzocam ürünleri, AB Yapı Malzemeleri Tüzüğü’nün (CPR) eşleniği olan Yapı Malzeme Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre; “ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzeme” anlamına gelen “CE” işareti ile piyasaya arz ediliyor. Tüm İzocam ürünleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine de uygun olarak üretiliyor.