İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Saint Gobain Grubu’nun İnsan Kaynakları politikası, iş verimliliğini arttırma ve çalışma koşullarını sürekli iyileştirme adına; her bir çalışanının mesleki ve kişisel anlamda doyuma ulaşabileceği ve kendini sürekli olarak geliştirebileceği olanakların sağlandığı bir çalışma ortamı sunmaktır.

Saint-Gobain İnsan Kaynakları

Saint-Gobain İnsan Kaynakları Politikası

 
Çalışanların gelişimini destekleyen dört ana faktör şunlardır:

Mobilite

Mobilite

Mobilite, bölgeler arası fonksiyonel veya çalışma alanına bağlı olarak, farklı departmanlar veya coğraflar arasında değişimi ve rotasyonu destekleyen, çalışanların gelişimine ve ufuklarını genişletmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Bu uygulama çalışanlara kariyer planları adına farklı fırsatlar sunabilmeyi hedeflemektedir.

Farklılıkların Birlikteliği

Saint-Gobain bünyesi içerisinde çeşitliliğe (cinsiyet, milliyet, dil, din, kültür, eğitim, kariyer geçmişleri, nesiller ve engelliler) önem verilir ve farklılıkların zenginlik olduğu anlayışı düsturu ile mevcut çeşitlilik teşvik edilir..

 

İşe alım politikası; takım içinde cinsiyet çeşitliliğini arttırmak, mesleki eğitim, eşit işe eşit ücret, eğitim, çalışma-yaşam dengesi mottolarını içeren eylem planlarını içerir.

Takım çeşitliliği

Çalışan Bağlılığı

Çalışan Bağlılığı

Saint-Gobain, çalışanlarının kararlarını destekleyen, çalışanlarına sorumluluk ve yetki veren, cesaretlendiren ve en önemlisi takdir eden bir yönetim anlayışına sahiptir. Saint-Gobain’in uzun vadeli hedefi, her çalışanına ülkesinin ve sektörünün standartlarıyla uyumlu ücret ve kaliteli yaşam koşullarının eldesi adına ihtiyaç duyulan hak ile olanaklarını sağlamak, kariyer planlarını oluşturmaktır.

Yeteneklerin Geliştirilmesi

Saint-Gobain çalışanlarının becerilerini ve iş bilgilerini geliştirmeye ve farklı meslek alanlarında mükemmeliği yakalamaya yönelik yatırımlar gerçekleştirmektedir. Grubun eğitim ve istihdam girişimleri, çalışanlarının kariyer süreçlerinde başarılarının sürdürülebilirliğini garanti etmek adına tasarlanmıştır. Saint-Gobain Yönetim Okulu, özellikle, idari personel kapsamında ilgili görevi yürütmek ile yükümlü bölümdür. Çalışan yeteneklerinin gelişimi, sürdürülebilir başarı koşullarına haiz personelin varlığı ile sürekli gelişmek ve büyümek isteyen şirket yönetim birimlerinin varlığı, Saint-Gobain Grubu’nun başat misyonunu oluşturmaktadır.

Yeteneklerin Geliştirilmesi