SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Saint-Gobain Sürdürülebilir Yaşam Alanlarında Dünya Lideridir.

Sürdürülebilirlik

Saint-Gobain, önceliği sürdürülebilir yaşam alanlarına veriyor. Kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yapıların inşası gibi günümüz ihtiyaçları için konfor, performans ve güvenlik sağlayan Saint-Gobain, enerji tasarrufu, çevreyi koruma, yaşam kalitesini iyileştirme ve sosyal sorumluluk motivasyonu ile çalışıyor.

Bugün yaşam alanları harcanan enerjinin %40’ından ve sanayileşmiş ülkelerde sera gazı emisyonlarının %38’inden sorumlu durumdadır. Bu rakamlar sürdürülebilirliğin neden bu kadar önemli olduğunun somut bir kanıtıdır. Saint-Gobain bu yüzden binaların çevre üzerindeki etkisini azaltan yeni malzemeler geliştirmek amacıyla eko-inovasyon politikasını oluşturmuştur. Bu malzemeler, çevreyi kirletmiyor, temiz fabrikalarda üretiliyor, kullanıldıkları çevreyle uygunlukları test ediliyor ve yarının geri dönüşümsel yapıları için tasarlanıyor.

Sürdürülebilirlik, sektör genelinde dikkate alınması gereken bir yaklaşım ve bu doğrultuda Grup, tüm iş ortakları için eğitim programlarına yatırım yapıyor. Saint-Gobain Akademisi Rusya’da sürdürülebilir yapılar konusunda farkındalığı artırmak için inşaat profesyonelleriyle birlikte çalışıyor. Saint-Gobain bu yolla; evinizi inşa edecek ya da yenileyecek, sürekli gelişmekte olan ülkelerdeki yeni şehirleri inşa edecek, yerel alışveriş merkezlerini yapacak veya tren istasyonlarını geliştirecek olan yarının profesyonellerinin, sürdürülebilir yapılar inşa edebilmeleri için bütün kaynaklara ve bilgiye sahip olmalarını hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARINDA DÜNYA LİDERİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP21)

 

Saint-Gobain Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesinin Önemli Partnerlerinden Biridir

Saint-Gobain, 2015 Kasım ayında Paris’te yapılan bu zamana kadar en büyük İklim Değişikliği Taraflar Konferansı olan COP21’in resmi partneriydi. Bu konferansa yaklaşık 50 bin kişi ile dünyanın her bir ülkesinden  yaklaşık 25 bin delege katılım sağlamıştır. Konferansın amacı: Dünya ülkeleri arasında iklim değişikliği üzerine önemli meseleler hakkında anlaşmaya varılması ve tüm devletlerin söz konusu anlaşmayı imzalamasıdır.

COP Konferansına Saint Gobain’in katılım kararı alması küresel iklim değişikliğine karşı ortak bir sorumluluk süreci başlatma amacından kaynaklanmıştır. Saint-Gobain Hükümetler tarafından kararlaştırılan faaliyetlere iştirak edilebilmek ve toplumsal sorumluluk gereklerini yerine getirebilmek adına bu konferanstaki yerini almıştır.

Saint-Gobain sürdürülebilir kalkınma için çalışan enstitüleri desteklemektedir.

Partnerlerimiz:

Logolar