UYGULAMA ADIMLARI

Her şeyin yolunda gitmesi için en önemli planlama aşamaları :

Uygulama Adımları

1 – Vaziyet planı

-        Kışın gölgelemeden uzak durun ve yazın yapısal gölgeleme yapın

-        Binaların, dağların, her mevsim yeşil kalan ağaçların bulunduğu ormanlık alanların neden olduğu gölgelemeden mümkün olduğunca kaçının    

-        Kompakt bina tiplerini tercih edin

 

2 – Konsept gelişimi

-        Kışın gölgeyi en aza indirin. Eğer parapetler, çıkmalar, şeffaf olmayan balkon çevrelemeleri, bölme duvar gibi şeylerden kaçınmak mümkünse bunları kullanmayın

-        Kompakt bina yapısı seçin. Binaları birleştirme olanaklarından yaralanın. Camlı alanlar güneye bakmalıdır ve duvar alanının % 40’ını kaplamalıdır. Doğu / batı / kuzey pencerelerini küçük tutun ve sadece ideal havalandırmanın gerektirdiği kadar büyük olmalarına izin verin.

-        Gereksiz girintiler içermeyen basit bir form kullanın.

-        Tesisat yerleşimini tek yerde toplamaya çalışın. Örneğin banyoları mutfağın üst kısmına ya da bitişiğine yerleştirmeye özen gösterin.

-        Havalandırma boruları için gerekli boşluk bırakın.

-        Bodrum katını bodrum merdivenini de dahil ederek sızdırmaz ve ısı köprülerine izin vermeyecek şekilde zemin kattan ayırın

-        Öngörülen enerji talebinden, birincil enerji ihtiyacını tahmin edin

-        Finansal destekleri gözden geçirin

-        Maliyet hesabı yapın

-        Yapı yetkilileri ile ilk keşif görüşmesini yapın

-        Mimarlarla verilecek hizmetlerin net tanımlandığı bir sözleşme yapın

 

3 – Statik proje ve bina izni

-        Bina tipini seçin  - hafif ya da  yığma. Kat planları, havalandırma, ısıtma ve sıcak su için enerji projesini tasarım konsepti üzerinde çalışın.

-        Yapı kabuğunun yalıtım kalınlığını planlayın ve ısı köprülerinden uzak durmaya çalışın.

-        Tesisat için (ısıtma, havalandırma vb. ) gerekli alanı göz önünde bulundurun.

-        Kat planında sıcak / soğuk su ve kanalizasyon için kısa boru döşeyin.

-        Kısa havalandırma kanalları: soğuk hava boruları yalıtılmış yapı kabuğunun dışında, sıcak hava boruları yalıtılmış yapı kabuğunun içinde.

-        Pasif Ev Planlama Paketi (PHPP) aracılığıyla enerji talebini hesaplayın.

-        Statik projeyi inşaat başlamadan görüşün

-        Finansal destek var ise başvurun.

 

4-  Detay projesi

-        Yapı kabuğunun yalıtımı : U değerleri ideal olarak yaklaşık 0.1 W/( m²K ) olmalıdır. Minimumda 0.15 W/( m²K )’i sağlayın

-        Isı köprülerinin olmadığı ve hava sızdırmaz özellikte bağlantı detayları tasarlayın.

-        Pasif ev standardıyla uyum sağlayan pencereler seçin: cam tipi, ısı yalıtımlı çerçeveler, cam alanı ve güneş koruması.

 

5 – Havalandırma ve ısıtma sistemleri için detaylı sistem çizimleri

-        Genel kural: uzman planlamacı ile çalışın.

-        Havalandırma kanalları: kısa, düzgün yüzeyli olmalı. Hava akış hızı 3 m/s ‘nin altında olmalı

-        Ölçme ve düzeltme araçlarını da dahil edin.

-        Ses yalıtımı ve yangın güvenliğini göz önüne alın.

-        Hava boşaltma deliği: hava akımının kısa devre yapmasının önüne geçin.

-        Hava boşaltma deliklerinin hava atıklarını göz önünde bulundurun.

-        Taşmalar için açıklıklar temin edin.

-        Yapı kabuğunun ısıtılan alanında destek birimi (ısıtma bobinleri) ile birlikte merkezi bir havalandırma birimi tespit edin.

-        Merkezi birimin ve destek biriminin ayrıca yalıtılmaları gerekebilir. Cihazların ses yalıtımlı olmalarına dikkat edin. Isı geri kazanım oranı % 80’in üzerinde olmalıdır. hava sızdırmaz konstrüksiyonda tekrar çevrime sokulan hava % 3 ‘ten az olmalı. Taşınan havada m3 başına düşen gerekli enerji maksimum 0.4 Wh. olmalı

-        Havalandırma sistemi kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalı

-        Metalden yapılmış yağ filtrelerinin yanında, havanın değişme işlemi için uygun ocak davlumbazları temin edin

-        İsteğe bağlı jeotermal ısı değiştirici kullanın. Hava sızdırmazlığını güvence altına alın. Boru tesisatının (söz konusu su borusu) soğuk kısımlarıyla bodrum duvarının arasında gereken mesafeyi göz önünde bulundurun. Yaz işlemleri için bir geçiş sistemi sağlayın.

 

6 – Sıhhi tesisat ve elektrik tesisatının detay çizimleri

-        Sıhhi tesisat : Yapı kabuğunda, sıcak  su için kısa ve iyi bir yalıtılmış borular kullanın. Soğuk su için yoğuşma suyuna karşı yalıtılmış kısa borular uygulayın 

-        Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinde, sıcak su bağlantılarının yanında su tasarrufu yapan bir teçhizat kullanın

-        Bir hat üzerinden hava alıp verme için çatı kanadı havalandırmaları ( havalandırma boruları ) uygulayın

-        Sıhhi tesisat ve elektrik tesisatının sızdırmazlık tabakasına müdahale etmesini engelleyin. Eğer bu mümkün olamıyorsa, yeterli yalıtım sağlayın.

-        Enerji tasarrufu yapan elektrikli ev aletleri kullanın.

 

7 – Proje için teklif alma ve sözleşmeleri değerlendirme sürecini başlatın

-        Sözleşmede kalite güvence konusunu planlayın

-        İnşaat iş planı hazırlayın

 

8 – Yapım denetimi ile kalite güvencesi

-        Isı köprülerinin olmadığı bir konstrüksiyon için şantiyeye kalite kontrol teftişleri düzenleyin.

-        Hava sızdırmazlık kontrolü: hava sızdırmazlık için tüm borulardaki penetrasyonlarının duruma uygun dolgu, sıva ya da bantla önüne geçilmeli. Yapı kabuğuna müdahale eden elektrik kabloları, aynı zamanda kablo ile kablo kanalı arasındaki boşluğu dolgu ile kapatın. Elektrik prizlerini sıva ya da harç ile aynı hizada monte edin.

-        Pencere bağlantı yerlerini özel yapıştırıcı bantlarla ya da sıva rayı ile kapatın. İç mekanda sıvayı kaba döşemeden kaba tavana kadar uygulayın.

-        n50 hava sızdırmazlık testi :  İnşaat aşamasında bir sızdırmazlık testi uygulayın. Testi sızdırmaz kabuk tamamlanır tamamlanmaz ve henüz erişilebilir durumda olduğu zaman yani iç mekandaki işler bitirilmeden önce, ama elektrikçilerin işi tamamlandıktan ve aynı zamanda tüm sızıntı yerleri tespit edildikten sonra gerçekleştirin.

-        Havalandırma sistemi : Filtre değişimleri için kolay erişilebilirlik sağlayın. İçeri giren ve dışarı çıkan hava hacimlerini dengelemek ve ölçmek suretiyle hava akışlarının normal işlev ayarında olmasını sağlayın. İçeri giren ve dışarı çıkan hava dağılımının dengesini temin edin. Sistemin elektrik enerjisi sarfiyatını hesaplayın.

-        Tüm ısıtma, kanalizasyon ve elektrik sistemlerinin kalite kontrollerini gözden geçirin.

 

9 – Son gözetim ve denetim