ISIL KONFOR

Multi Konfor, binalarda esnek tasarım çözümlerine olanak verir. Ayrıca masif, ahşap, çelik, betonarme konstrüksiyon,gibi pek çok farklı yapı tipine uygulanabilir. 

ISIL KONFOR FAYDALARI
elmas
Nitelikli Cam
Doğru konumlandırılmış, ısı köprüsü olmayan pencerelerle kazanç. 

İdeal uygulama koşulları altında, pencereler doğru konumlandırılırsa ve aşağıdaki şartlar yerine getirilirse evin ısınmasına kayda değer katkıda bulunurlar.

 • Pencerelerin % 80’ini güney cephesine yerleştirin.
 • Pencereleri yalıtılmış alanın merkezine yerleştirin.
 • Çerçeveyi yalıtılmış bir takoz ile kaplayın ve yalıtım tabakasını pencere denizliğinin altına yerleştirin.
 • Derz dolgu şeridi (Isover Vario FS1 ya da FS2) veya derz dolgusu kullanarak pencere çerçevesi ile dış duvar arasında, pencereyi çevreleyen derz yerini hava sızdırmaz malzemeyle doldurun.

ısılkonfor

isiyalitimi
bianalar
Isı Yalıtımı
Kural: Her yerde ideal ısı yalıtımı koşullarını sağlamaktır. 

Çatı, duvar ya da temel, her bir yapı elemanının doğru yalıtımlı olması, ısı kayıplarından uzak durmak ve yalıtımın sağlayacağı kazanımları elde etmek adına, her zaman en güvenilir, en verimli ve en sürdürülebilir yoldur.

Yapı kabuğunun ışığı geçirmeyen tüm elemanlarının ısı yalıtımı o kadar iyi olmalıdır ki ısı iletim katsayısı (U değeri) 0.15 W/( m²K ) değerine eşit ya da ondan daha az olmalıdır. Başka bir deyişle, sıcaklık seviyesindeki her bir derece farkı ya da her bir metrekare için dış yüzeyde en fazla 0.15 W değeri kadar bir ısınma enerjisi kaybı olmalıdır. Genellikle, pek çok binada temel ısı kaybı noktaları, kenarlar, köşeler, bağlantılar ve girintilerin olduğu yerlerdir. Bu nedenle, bu alanlarda mümkün olduğunca boşluk bırakılmamalı, ısı köprülerinin oluşmasını engelleyecek şekilde detay çözümleri geliştirilmeli ve ideal yalıtım kalınlığı garanti altına alınarak uygulama yapılmalıdır.

pano
Isı Köprüsüz Tasarım 
Isı köprüleri yapı kabuğunun en zayıf noktalarıdır ve istenmeyen enerji kaybına yol açar.  

Isı köprüleri, yapı kabuğunu zayıflattığı için de enerji verimliliği açısından düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan biridir. 

Aslında yapı kabuğu tasarlanırken, tüm kat  planlarının ve kesitlerin çizimi kalemi kaldırmadan tek hamlede tamamlanmalıdır. Kesintiye uğramayan bir dış çizgi ısı köprüsü sorununu çözmede oldukça destekleyicidir. Olası ısı köprüleri için kritik bölgeler kalemin durması gereken yerlerdir. Bu noktalarda, tercihen ustalar ile yakın iletişime geçerek  detaylar üzerinde düşünmek ve çözüm üretmek gerekir.

isilkoprusuz
sizdirmazlik3
hedef
Sızdırmazlık Tabakası

Farklı bina yapım teknolojileri sızdırmazlık örtülerinin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde farklı yaklaşımları da beraberinde gerektirir.

Bu nedenle sızdırmazlık açısından, strüktürel elemanlar arasındaki tüm bağlantı yerleri, duvarların kesişim noktaları ve delikler de dahil olmak üzere binanın bütüncül tasarımı planlama aşamasında detaylı şekilde gözden geçirilmelidir.   
Ahşap ve çelik konstrüksiyonlarda odaya bakan yüzeylerde ayrıca bir buhar kesici uygulanması tavsiye edilir.
Boşluk bırakmayacak şekilde sıkı ve yalıtılmış
Süreklilik gösteren yapı kabuğu için nasıl bir tasarım tavsiye edilir? Kışların soğuk geçtiği bölgelerde, sızdırmazlık tabakası – aynı zamanda buhar kesici/dengeleyici olarak işlev görür – her zaman yalıtım tabakasının sıcak tarafına uygulanır. Yapı kabuğunda birleşim yerleri gibi sızıntı yapan noktalar, olumsuz sonuçlara yol açar :
 • artan ısı kaybı
 • kontrol edilmeyen hava değişimi
 • kötü ses yalıtımı
 • yoğuşma, küflenme ya da paslanma nedeniyle yapısal hasar tehlikesi
Önemli Noktalar
Malzemeler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır :
 • Sızdırmaz: Yüzey örtüleri, çatı keçeleri, paneller, sıva vb tüm örtüler boşluksuz olmalıdır.
 • Uyumlu: Birbirine uyumlu ve eşleşebilen ürünler kullanılmalıdır. Sızdırmaz örtülerle uyumlu yapıştırıcılar gib
 • Dayanıklı: Neme, UV ışınlarına ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Buhar geçirmez: Buhar kesici/dengeleyici malzemeler kış aylarının soğuk olduğu bölgelerde her zaman yapının sıcak tarafına yani iç ortama bakacak şekilde uygulanmalıdır.

mekanik hava
Mekanik Havalandırma Sistemi 
Kent hayatında yaşam %90 iç mekânlarda geçiyor.  

Temiz hava solumak canlıların en hayati ve tabi ihtiyacı olmasına rağmen modern insan, yaşamını kapalı kapılar ardında tüketmektedir.  

Günümüzde çoğu kişi zamanının % 90’ını iç mekânlarda geçirmektedir. Ancak genellikle iç ortam hava kalitesi, dış ortam ile kıyaslandığında daha kalitesiz olmaktadır. Dışarıdaki havanın rutubetli, kokulu ve çeşitli partiküller ihtiva etmesi nedeniyle kirli olması ise iç hava kalitesini daha da düşürmektedir. İç mekân için temiz havanın sürekli temin edilmesi ve içeride kirlenen havanın düzenli bir şekilde temiz havayla değiştirilmesi en önemli konu iken ne yazık ki, doğal pencere havalandırmasıyla gerekli oranda hava değişimi sağlanamamaktadır. Pencere havalandırması sistemi ile sağlanan iç hava kalitesi, dışarıdaki havaya, rüzgârın yönüne ve bireysel havalandırma alışkanlıklarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Pencere havalandırması aynı zamanda ısı geçişlerine izin verdiğinden enerji verimliliği çalışmalarını da sekteye uğratmaktadır. Mekanik havalandırma, tam tersine, sistemleri önceden belirlenmiş, düzenli hava değişim oranını garanti altına alan, dışarıya atılan havadaki ısının geri kazanımını ve dağıtımını üstlenen, filtre sistemiyle dış ortamdaki partikül ve toz parçalarının içeri girmesini engelleyen elverişli bir sistem olarak kullanılabilmektedir.
Konforlu soluk alıp verme Konforlu Havalandırma Sistemi tarafından sağlanır. Havanın kontrolsüz giriş çıkışının yerine, kontrollü havalandırma gereksinimi “Mekanik Havalandırma Sistemleri” ile karşılanır. Isı pompası aracılığı ile havadan havaya ısı değiştirici ve/veya güneş enerjisi kullanılarak çalışabilen havalandırma sistemleriyle, temiz havanın tüm odalarda kalıcı olarak temini edilmesi garanti altına alınır. Aynı zamanda temiz hava, binanın her noktasına enerji verimli bir şekilde dağıtılır ve ısının geri kazanımını kontrol edilir. Yazın ise sistem, serinletme amacıyla sistem kullanılabilir.

mekanik3