YAŞAM KALİTESİ

Saint-Gobain yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla; maksimum ısı yalıtımı, akustik konfor, görsel konfor, iç ortam hava kalitesi ve yalıtımla sağlanan yangın güvenliği gibi pek çok çözüm önerisi geliştirmekte ve sunmaktadır.

Yaşam Kalitesi

Rigips İç Mekan Hava Kalitesi

Zamanımızın çok büyük bir kısmını kapalı mekanlarda geçirdiğimizi ve içerideki havanın dışarıya göre ortalama 5 kat daha kirli olduğunu göz önünde bulundurursak, iç mekan hava kalitesinin insan sağlığı için önemini daha doğru anlayabiliriz. Solunum sistemi rahatsızlıkları ve alerjilere neden olabilen kirlilik, kullanılan yapı malzemeleri ve mobilyalardan salınan formaldehitten kaynaklanmaktadır.

Rigips’in, özel alçı levhaları ile üretilen sistemleri insan sağlığına zararlı maddeler içermemektedir. Havayı temizleyebilme özelliği olan patentli Active’ Air teknolojisine sahip Rigidur levhaları ile uygulanan sistemler, ortamdaki formaldehit seviyesini düşürerek, iç mekân hava kalitesini artırmaktadır.

Rigips İç Mekan Hava Kalitesi

Rigips Akustik Konfor

Binaların ve binalardaki her bir mekânın akustik gereksinimleri ve beklenen ses yalıtım düzeyleri farklılık göstermektedir. Mekânları sıfırdan tasarlarken de yenilerken de hem kullanıcıların ihtiyaçlarını hem de çevresel faktörleri dikkate alarak uygun sistemlerin uygulamasını seçmek, insanların kapalı mekânları daha çok kullanmaya başladığı günümüzde fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması adına oldukça önem taşımaktadır.

Önemi gün geçtikçe artan akustik düzenlemenin, hem darbe hem de hava doğuşumlu ses yalıtımı ile birlikte çözümü gerekmektedir. Rigips duvar ve asma tavan sistemleri; Rigips’in Rigitone levhaları ile kaplandığında, tasarımcı ve kullanıcıların ortamın akustik konforuyla ilgili yüksek taleplerini tam anlamıyla karşılama başarısını gösterildiğini ifade etmek mümkündür.

Rigips Akustik

Rigips Yangın Güvenliği

Yangınlarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu, binaların yangın güvenliğine uygun olarak tasarlanmamasından kaynaklanmaktadır. Kaçış yolları yeterli olmayan binalar duman içerinde kalarak, istenmeyen sonuçların yaşanmasına sebebiyet verebilmektedirler. Binalar henüz projelendirme aşamasındayken alınacak önlemlerin belirlenmesi, kritik mekânların doğru konumlandırılması ve uygun malzeme seçimi; yangın güvenliği konusunda atılması gereken kritik adımlardandır.

Binalarda kullanılacak duvar ve asma tavanların duman sızdırmaması, binanın kullanım amacı ve yüksekliğine göre değişen en az sürelerde yangına dayanıklı olması, yangın güvenliği adına gözönünde bulundurulması gereken kriterler arasında yer almaktadır. İlgili süreler, bina içerisindeki insanların güvenli bir bölgeye geçebilmeleri için gereken asgari zamana ve binanın tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Yangının yayılmasını engellemek için oluşturulan yangın kompartımanlarının etkili olması adına, doğru malzemelerle oluşturulacak uygun sistemlerin seçilmesi dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir.Kompartımanlama yöntemi, yangını belirli bir alanda hapsederek, yangının diğer mekânlara sıçramasını önlediği gibi kurtarma çalışmalarını da kolaylaştırmaktadır. Rigips’in yangına dayanıklı alçı levhalar ile oluşturulan duvar ve asma tavan sistemleri, farklı sürelerde yangına karşı dayanım sağlama özelliğini taşımaktadır.

Yangın Güvenliği

Rigips Tasarım ve Estetik

Rigips alçı levha sistemlerinin sunduğu tasarım özgürlüğü ve pürüzsüz yüzey bitişleri, mekânlarda estetik bir zenginlik oluştururken, mimari kurgularda oluşturulan kavisli asma tavan ve duvarlar ile mekân içerisinde oluşturulacak her türlü niş ve dolu-boş oransal yüzeyler; estetiğin tasarıma yansımalarını görselleştirmekte ve zenginleştirmektedir.

tasarım ve estetik