Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Grubun sosyal sorumluluk vizyonunun bir yansıması olarak 2008 yılında kurulan Saint-Gobain Vakfı, 2017 yılına kadar 144’den fazla sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır.

Sosyal Sorumluluk

Çevreyle dost, enerji tasarufu sağlayan evlerin mümkün olduğunca daha fazla insan için ulaşılabilir olmasını sağlamak bizim için bir tutku haline geldi. Sağlıklı bir ortamda yaşama olanağı sunan konutlara sahip olmanın bir sosyal değer yaratacağı inancındayız.Bu zorlu yaşam koşulları altında yaşayan insanların toplumumuza entegre olabilmeleri  için de temel bir faktördür. 

 

Pierre Andre de CHALENDER, 
Saint-Gobain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su.

Sosyal Sorumluluk

Grubun sosyal sorumluluk vizyonunun bir yansıması olarak 2008 yılında kurulan Saint-Gobain Vakfı, 2017 yılına kadar 144’den fazla sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır.

HANGİ PROJELERİ DESTEKLİYORUZ?

  1. Sosyal konutların inşası, yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi;
  2. Sosyal konut projelerinde enerji tüketiminin en aza indirilmesi ve çevreyi korumaya  yönelik aktivitelere yer verilmesi (özellikle kötü yaşam koşulları içerisinde hayatlarını idame ettiren insanlar için konutların yapılması);
  3. Yapı-inşa sektöründe yeni istihdam edilmeye başlayan genç bireylerin desteklenmesi.

Saint-Gobain Vakfı kar amacı gütmeyen ve gönüllü organizyonlar (dernekler, vakıflar) tarafından gerçekleştirilen projelere de destek vermektedir.

8,5
Milyon
Vakfın yükümlülüğü bugün
8,5 milyon avroya ulaşmıştır.
2008 - 2017 yılları
arasında 144’den fazla
sosyal sorumluluk projesine
imza atmıştır.
+144

 

En az bir Saint-Gobain aktif veya emekli çalışanının dahil olması koşulu ile, çalışanların önerdiği sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi düstur edinen Vakıf, bugüne kadar 90’dan fazla kar amacı gütmeyen organizasyona destek sağlamıştır. 250’den fazla Saint-Gobain çalışanı, Saint-Gobain Vakfı tarafından desteklenen projelerde denetmen ve gözlemci olarak görev almıştır.

İçinde bulunduğumuz zor yaşam koşulları içerisinde, çevreyle dost, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan mekanlar yaratmak en büyük amacımızdır. Bu amaç ile 2008 yılında Saint-Gobain Vakfı kurulmuştur. Vakfın kurulmasıyla aynı zamanda, çalışanlarımızın aktif olarak sosyal sorumluluk projelerine katılımları da sağlanmıştır. Saint-Gobain Grubuna bağlı dünyanın farklı yerlerinde bulunan şirketlerden Vakıf’a gelen taleplere göre, Saint-Gobain çalışanları bu projelerde denetmen ve gözlemci olarak görev almaktadırlar.

 

François Xavier MOSER, Saint-Gobain,
Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye Delegasyonu Başkanı.

Vakıf ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında daha fazla bilgi almak için global sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.