Kurumsal Girişimcilik

Saint-Gobain İnsan Kaynakları Kurumsal Girişimcilik Yaklaşımımız şu şekildedir:
Kurumsal Girişimcilik
  • Yönetim anlayışı, çalışanlarının girişimci ruhunun gelişmesini destekler,
  • Değişimin bir parçası olma imkanı sunulur,
  • Özgür irade ile haraket edilebilen bir çalışma ortamı yaratır,
  • Yaratıcılığı teşvik eden bir çalışma ortamı sunulur,
  • Deneme yanılma yolu tecrübe edilerek, yeniliklere açık bir çalışma ortamı sunar,
  • Her an yenilikleri tatbik etme ve öğrenme şansı tanıyan dinamik bir iş imkanı tanır,
  • Çalışanlar arasında olumlu ve ılımlı rekabet fırsatı tanır.