Bir Bütünün Parçası Olmak…

Bir ürün ortaya çıkaran bir ekibin parçası olmak zaten başlı başına güzel bir durum, ürünün insan yaşamında olması ve konfor sağlaması beni ayrıca mutlu ediyor.
Hüseyin Şamil Koçak

Bize işinizi ve sevdiğiniz yanlarını anlatabilir misiniz?

Alçı Levha Üretim Birim Yöneticisi olarak belirlenen satış bütçesi ve müşteri talepleri doğrultusunda üretimin planlanması ve kalite standartlarına uygun bir şekilde ürün üretilmesini sağlıyorum. Bu süreçte, gerekli hammadde ve katkıların stok miktarının takibi, ürün reçetelerinin hazırlanması, ekipman ve proses parametrelerinin kontrolü, iş güvenliğine uygun çalışılması ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, personelin iş organizasyonun yapılması, verim ve kalitenin arttırılması, maliyetin düşürülmesi konularında çalışmalar yapılması, ekibimin çalışma performansının geliştirilmesi ve takibi, performans hedeflerinin belirlenmesi ve erişilmesi, belirlenen periyodlarda üretim raporlarının hazırlanması ve sunulması başlıca görevlerim arasında.

Bir ürün ortaya çıkaran bir ekibin parçası olmak zaten başlı başına güzel bir durum, ürünün insan yaşamında olması ve konfor sağlaması beni ayrıca mutlu ediyor. Takım çalışmasıyla performansımızın artması, belirlenen hedeflere ulaşabilmemiz, yeni bir ürün üretmek, üretilen ürünün performansını arttırmak, sürekli gelişim ve hareket içinde olmak işimin en sevdiğim tarafları.

Size göre Saint–Gobain’de bağlılık ne anlama geliyor? Siz bu bağlılığa nasıl katkıda bulunuyorsunuz, işinize nasıl yansıyor?

En iyi sonuçlara ulaşmak için çalışanların yani bizlerin doğru koşullara ihtiyacı vardır. Yetenek ve yetkinliklerimiz görev tanımlarına uymuyorsa beklenenin altında performans gösterebiliriz. Şirketimizde mesleki ve kişisel gelişim için gerekli eğitimlerin alınması konusunda her türlü imkan ve destek veriliyor. Bu Saint-Gobain’in çalışanlara değer verme anlayışının bir göstergesi, aynı zamanda işe karşı sorumluluğun arttırılmasını ve verim artışını beraberinde getiriyor. Grup içinde ve şirket dışında alınan eğitimler organizasyonun her bir parçasında gerek yönetim ve liderlik, gerekse teknik konularda işimizi kolaylaştırıyor ve hedefe ulaşmamızı hızlandırıyor. Ayrıca Saint-Gobain’de kararlar ve fikirler paylaşılıyor, bu da yapılan işin önemli bir parçası olduğumuz hissini artırıyor ve bizi motive ediyor.

Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 3 yıl içinde kendinizi nerede hayal ediyorsunuz?

Gelecekte kişisel ve teknik gelişimimi en yüksek düzeyde tutarak şirketim ve kendim için en iyi olacak, benim hak ettiğim, yöneticilerimin de takdir ettiği en iyi yerde olmayı istiyorum.

Hüseyin Şamil Koçak

RIGIPS