Büyü ve Etki Et

Saint-Gobain, Grub’un kârlı büyümesini hızlandırmak için tasarladığı  “Büyü ve Etki Et” (Grow & Impact) adlı yeni stratejik planını sizler ile tanıştırıyor.
 

Grow_Impact

Büyü ve Etki Et Planı

Grup, yapısal büyüme pazarlarından sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde çok iyi konumlanmıştır. Saint-Gobain, geniş çözüm yelpazesi ve performans odaklı yerel işletim modeli sayesinde, hızla yükselişe geçen temel pazarlarından daha iyi performans göstermelidir.

Saint-Gobain, iklim değişikliğiyle mücadelede kilit bir oyuncu olarak, Grub’un müşterilerine getirdiği olumlu etkiyi en üst düzeye çıkarırken kendi çevresel ayak izini en aza indirmeyi amaçlamaktadır:

  • Sürdürülebilir çözümler Grup satışlarının %72'sini temsil etmektedir.
  • Grup tarafından bir yılda satılan çözümler, kullanım ömürleri boyunca yaklaşık 1.300 milyon ton CO2 emisyonunun önlenmesini sağlamaktadır.

Vİzyonumuz _Banner

DÜNYA LİDERİ OLMAK...

Hizmet verdiğimiz pazarların çoğunda lider konuma gelmek ve bunu korumak için büyüme serüvenimizde belirlediğimiz öncelikleri takip etmeyi hedefliyoruz. Lider olmak; değerlerimiz, sözlerimiz ve günlük eylemlerimizle pazarın dönüşümüne yön vermek, öncü olmak ve tüm ekosistemimiz için sürekli yeniliklere imza atıp diğerlerinin önünü açmak anlamına gelir. Lider olmak aynı zamanda çalışanlarımızın, müşterilerimizin, son tüketicilerimizin, ortaklarımızın, yatırımcılarımızın ve tüm vatandaşların da aralarında bulunduğu tüm paydaşlarımız için referans olmaktır.

... SÜRDÜRÜLEBİLİR VE HAFİF İNŞAAT ÇÖZÜMLERİ

Değer önermemiz, daha fazla sürdürülebilirlik (daha az karbon emisyonu, daha düşük kaynak tüketimi, kolay parçalara ayırma, daha fazla konfor…) ve daha yüksek performans (daha kısa inşaat süreleri, mali tasarruf…) sağlayan inşaat modelleri, çözümler ve hizmetlerle ağır inşaat süreçlerine alternatifler sunmaktır.

2050 yılına kadar sıfır karbondioksit emisyonuna ulaşma taahhüdümüzü anlamlı kılan bu vizyon doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların korunması ve tüm bireylere konforlu ve nezih bir konut sağlama konusundaki küresel çabaya katkıda bulunuyoruz.

büyüveetkiet

“Vizyonumuz, sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde dünya lideri olmaktır. Saint-Gobain, net sıfır karbon hedefine doğru ilerleyen dünyada, zamanımızın üç ana sorununu ele alan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunmayı hedeflemektedir: inşaatla bağlantılı CO2 emisyonlarını %40 gibi büyük bir ölçüde azaltmak, doğal kaynakları korumak ve gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı kentleşmenin getirdiği zorluklar ile mücadele etmek. Bugün, kârlı büyümemizi önemli ölçüde hızlandırma ve hissedarlarımız için değer yaratma hedefiyle yeni stratejik planımız “Büyü ve Etki Et”i başlatıyoruz. Grup, ana pazarlarındaki büyümeden faydalanmak için performans ve müşteriye yakınlık odaklı olan çok uluslu kültürünü ve yeni yerel organizasyonunun başarısını temel alacaktır. “

 

Benoit Bazin
Saint-Gobain CEO
6 Ekim 2021