SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Saint-Gobain Sürdürülebilir Yaşam Alanlarında Dünya Lideridir.

Sürdürülebilirlik

Saint-Gobain, önceliği sürdürülebilir yaşam alanlarına veriyor. Kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yapıların inşası gibi günümüz ihtiyaçları için konfor, performans ve güvenlik sağlayan Saint-Gobain, enerji tasarrufu, çevreyi koruma, yaşam kalitesini iyileştirme ve sosyal sorumluluk motivasyonu ile çalışıyor.

Bugün yaşam alanları harcanan enerjinin %40’ından ve sanayileşmiş ülkelerde sera gazı emisyonlarının %38’inden sorumlu durumdadır. Bu rakamlar sürdürülebilirliğin neden bu kadar önemli olduğunun somut bir kanıtıdır. Saint-Gobain bu yüzden binaların çevre üzerindeki etkisini azaltan yeni malzemeler geliştirmek amacıyla eko-inovasyon politikasını oluşturmuştur. Bu malzemeler, çevreyi kirletmiyor, temiz fabrikalarda üretiliyor, kullanıldıkları çevreyle uygunlukları test ediliyor ve yarının geri dönüşümsel yapıları için tasarlanıyor.

Sürdürülebilirlik, sektör genelinde dikkate alınması gereken bir yaklaşım ve bu doğrultuda Grup, tüm iş ortakları için eğitim programlarına yatırım yapıyor. Saint-Gobain Akademisi Rusya’da sürdürülebilir yapılar konusunda farkındalığı artırmak için inşaat profesyonelleriyle birlikte çalışıyor. Saint-Gobain bu yolla; evinizi inşa edecek ya da yenileyecek, sürekli gelişmekte olan ülkelerdeki yeni şehirleri inşa edecek, yerel alışveriş merkezlerini yapacak veya tren istasyonlarını geliştirecek olan yarının profesyonellerinin, sürdürülebilir yapılar inşa edebilmeleri için bütün kaynaklara ve bilgiye sahip olmalarını hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARINDA DÜNYA LİDERİ

Saint-Gobain sürdürülebilir kalkınma için çalışan enstitüleri desteklemektedir.

Partnerlerimiz:

Logolar