Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

26 Mart 2024 Salı günü, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Saint Gobain Spesifikasyon ekibinden Mehmet Tahir ERDEM ’i konuk etti.

Doç. Dr. Yağmur TOPRAKLI ’nın “ARCH 2091 Mimarlıkta Yapı Elemanları” dersinde katılımcılar, ısı, ses ve yangın yalıtımı gibi konuları ve bu alanda kullanılan İZOCAM ürünlerini detaylı bir şekilde ele aldılar.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde açılan bu ders kapsamında, merdivenlerden çatılara kadar olan yapı elemanlarının tasarımı, strüktür ve detaylandırma yöntemleri ile birlikte alt sistemlerin ve taşıyıcı sistemlerin malzemelerle ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Sunum sırasında, seçilen malzemenin türü ve kalitesinin, yapının konforuna, ömrüne ve işletme maliyetine olan etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Derse katılan 52 genç mimar adayı ve hocaların katıldığı sunumda, detaylar hakkında gelen sorular yanıtlandı. Saint-Gobain ’in kurumsal tecrübesiyle dinleyicilerin zihnindeki soru işaretleri giderildi.

gazi üniv.